Simulaatiokeskuksen virtuaaliesittely

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Savonian simulaatiokeskukseen.

http://www.savonia.fi/simulaatiokeskus

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Simulaatiokeskus hyvässä käytössä ja hanke lähes maalissa

Simula-hanke on päättymässä marraskuun lopussa ja voidaan todeta, että hankkeen tavoite, simulaatiokeskuksen varustaminen ja simulaatio-opetuksen aloittaminen, on toteutunut mainiosti.

Simulaatiokeskuksessa on erinomaiset tilat perusopetukseen ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä taitopaja- että kokonaisvaltaisissa full scale -harjoituksissa. Lisäksi tiloja voi käyttää laitetestauksessa ja standardoitujen näyttökokeiden järjestämisessä. Tilat on suunniteltu siten, että ne voidaan kalustaa myös muuksi kuin terveysalan tiloiksi. Esimerkiksi liiketalouden, tekniikan ja ravitsemusalan koulutuksissa tilat voidaan lavastaa toimistoksi, asiakaspalvelun palvelupisteeksi tai kokoushuoneeksi.

Simulaatiokeskus koostuu kolmesta taitopajasta, kolmesta simulaatiotilasta sekä jälkipuintitiloista. Taitopajoissa harjoitellaan teknisiä taitoja, esimerkiksi mekaanisten harjoitusmallien käyttöä tai yksittäisten kädentaitojen oppimista. Yksi taitopajoista on varattu vuodeosastoksi. Simulaatiotiloina terveysalan koulutuksessa tiloja lavastetaan helposti erilaisiksi vuodeosastoiksi, leikkaus-/synnytyssaliksi sekä kotiympäristöksi. Tiloista saadaan myös ryhmäneuvottelutila esimerkiksi mielenterveys-, kotihoidon tai sosiaalialan oppimistapahtumaan. Keskuksessa on kolme simulaatio- opetustilaa  ja kahdeksan simulaattoria (5 aikuista, joista yksi on  synnyttävä  simulaattori ja 3 eri ikäistä lapsisimulaattoria).

Sivulla Simulaatiotilat on muutama kuva  simulaatio- ja taitopajatiloista.

Yhdessä SIMUPEDA- hankkeen kanssa kehitettiin simulaatiopedagogiikkaa ja tämän vuoden  aikana simulaatio-ohjaajaksi on koulutettu 91  opettajaa ja kouluttajaa.  Myös Savonia on saanut useita koulutettuja simulaatio-opettajia, joten simulaatiokeskuksen käyttäjinä on tällä hetkellä Savonian lähes kaikkien terveysalojen opettajia ja opiskelijoita. Simulaatiokeskuksessa on myös järjestetty simulaatioilla täydennyskoulutusta ja siitä saatu hyviä palautteita ja kokemuksia koulutusten edelleen kehittämiseksi.

Simulaatiokeskus on toiminut maaliskuun avajaisten jälkeen noin puoli vuotta.  Syksyn 2014 aikana saatiin viimeiset investointihankinnat tehtyä ja nyt ollaan tositoimissa. Vuoteen on mahtunut simulaattoreiden käyttökoulutusta, niiden käytön opettelua ja av- ja debriefing -järjestelmien testausta ja monenmoista järjestelyä. Vähäisimpiä eivät ole olleet käytännön tilojen järjestelyt, tavaroiden tiloihin sijoittaminen ja tilojen toimintakulttuurin- ja sääntöjen luominen. Pikkuhiljaa käytänteitä opetellaan ja sovelletaan kollegoiden, vierailijoiden ja erityisesti opiskelijoiden kanssa toimintaan.

Tämän puolivuotisen aikana on todettu, että simulaatiot ovat opiskelijoita aktivoiva ja motivoiva opetusmenetelmä. Se, että simulaatiot vaativat paljon opetusresurssia on kolikon toinen puoli, ja joudumme tasapainoilemaan  opetuksen resurssien kanssa jatkossa yhä enemmän.  Myös suurentuneet opiskelijaryhmät tuovat haastetta  pienryhmäopetuksen järjestämiselle  ja lukujärjestyksen laatimiselle. Opetusta onkin syksyllä järjestetty klo 8-18 aikataululla tilojen tehokkaasti käyttämiseksi.

Video  Savonian simulaatiotiloista löytyy linkistä:  https://www.youtube.com/watch?v=7P2Rjp_f3xg

  

Simulaatio-opetuksen tulevaisuus hankkeen päätyttyä

Simulaatio-oppiminen on erinomainen keino ylläpitää ja edistää osaamista. Vaikka simulaatioita on käytetty terveysalan koulutuksessa jo vuosia, pedagogiset, hallinnolliset ja käytännölliset tekijät eivät ole riittävän selkeitä, jotta simulaatio-opetus olisi aina helposti toteutettavissa ja tehokasta. Siksi kehittämistyötä on  jatkettava  edelleen.

SIMULA-hankkeessa syntyi yksi uusi työpaikka simulaatioassistentin tehtäviin. Simulaatiokeskuksessa toimii nyt  kokopäiväinen simulaatiosairaanhoitaja, joka koordinoi  simulaatiokeskuksessa tapahtuvaa opetusta, auttaa opettajia simulaatioiden ja  taitopajojen teknisessä valmisteluissa ja on osittain mukana simulaatioharjoituksissa avustajana. Simulaatiosairaanhoitajan osaamista tarvitaan myös simuloituna potilaana ja laajan osaamisensa takia tosinaan myös kouluttajana. Tulevaisuuden haasteena on kehittää simulaatiosairaanhoitajan työtä sellaiseksi, että se palvelee mahdollisimman vaivattomasti ja joustavasti kouluttajien työskentelyä ja auttaa opettajia suuntaamaan aikansa pedagogisesti tärkeisiin asioihin. Simulaatiosairaanhoitajan työkuvaa tulee myös kehittää simulaatiokeskuksen aikaisempaa parempaan kokonaishallintaan aikataulutuksessa.

Hankkeen päättymisen jälkeen simulaatioiden vakiinnuttaminen eri tutkinto-ohjelmien  koulutukseen jatkuu. Tällä hetkellä simulaatioita on eniten ensihoidon ja hoitotyön koulutusohjelmissa ja ne sijoittuvat melko tasaisesti koko koulutuksen ajalle. Kuitenkin simulaatio-ohjaajia on kaikissa tutkinto-ohjelmissa ja simulaatiot lisääntyvät myös muilla aloilla. Myös kielten opintoihin simulaatiotilanteita on kokeiltu ja innostus asiasta näyttää iloksemme laajenevan.

Moniammatillisten simulaatioiden järjestäminen on yksi tulevaisuuden haaste ja yhteistyötä yliopiston, lähihoitajakoulutuksen ja pelastusopiston kanssa on jo käynnistetty. Asenteelliset valmiudet moniammatilliseen koulutukseen ovat hyvät. Sen sijaan käytännön logistiikka on asia, joka laatii nyt eniten ponnistusta, jotta moniammatilliset simulaatio-oppimistilanteet  saadaan toimimaan. On melko vaikeaa sovittaa yhteen eri oppilaitosten ja muiden organisaatioiden aikatauluja, opiskelijavolyymejä ja taloudellisia resursseja.

Toivotamme projektiryhmän puolesta kaikille simulaatioista kiinnostuneille tervetuloa tutustumaan SAVONIA AMKn simulaatiotilohin ja osallistumaan koulutuksiin. Yhteyttä voi ottaa ensisijaisesti simulaatiosairaanhoitaja Tommi Kinnuseen (etunimi.sukunimi.@ savonia.fi)

Linkki  Savonian  ensi vuoden täydennyskoulutuksen,  jossa on useita simulaation keinoin tapahtuvia oppimistilanteita.  http://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/taydennyskoulutus

Marja ja Arja koko projetiryhmän puolesta

Simulan kevään 2014 kuulumisia

SIMULA-hankkeesa on eletty työntäyteistä ja erittäin mielenkiintoista aikaa. Savonian
simulaatiokeskus avattiin alkuvuodesta 2014 ja kevään ajan on aktiivisesti
kokeiltu simulaattoreita ja av-yhteyksiä opetuksessa, hankittu lisälaitteita äänen
kuuluvuuden ja simulaatioiden toiminnallisuuden parantamiseksi sekä järjestelty tiloja
toiminnan kannalta optimaaliseen järjestykseen. Parhaillaan valmistellaan viimeisiä
SIMULA-hankkeen investointeja, joihin saatiin SESAM kongressista tukea.

Tammi-helmikuussa 2014 hankittiin 7 simulaattoria sekä niiden ohjausjärjestelmät ja nyt käytössämme on 8 Nordic Simulatorsin simulaattoria; 4 aikuista, synnyttävä, leikki-ikäinen ja kaksi vastasyntynyttä simulaattoria. Kokemusta laitteiden käyttöön tarvitaan edelleen, mutta tätä lajia näyttä oppivan vain käyttämällä.

Maaliskuussa pidettiin päätösseminaari yhdessä SIMUPEDA-hankkeen kanssa. Päätösseminaari
(osallistujia noin 120) oli kaksipäiväinen ja siinä oli monipuolinen, kuulijoita aktivoiva ohjelma
asiantuntijaesityksineen, paneelikeskusteluineen ja työpajoineen. Seminaarin jälkeen useat simulaatio-oppimisesta innostuneet ovat olleet meihin yhteydessä simulaatio-ohjaajakoulutuksen ja työelämäkoulutusten suunnittelun osalta. Seminaarin yhteydessä järjestettiin simulaatiokeskuksen avajaiset, joka hienosti juhlisti pitkää taivalta simulaatiokeskuksen kehittämisestä sen toteutumiseen.

Päätösseminaarin yhteydessä järjestettiin Kuopion alueen simulaatio-opetusta järjestävien organisaatioiden yhteistapaaminen, jossa päätettiin perustaa alueellinen simulaatio-opetuksen työryhmä. Työryhmän jäseniä Itä-Suomen yliopistosta ovat Terhi Saaranen ja varajäsen Marjorita Sormunen,Savon ammatti- ja aikuisopistosta Eeva Haavisto ja Birgitta Ojala, Itä-Suomen yliopistosta Kirsimarja Metsävainio ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta Heikki Paakkonen. Savonia-ammattikorkeakoulusta Marja Silén-Lipponen ja Aija Hietanen on nimetty työryhmän jäseniksi ja Pelastusopistolta Jouko Gorski ja varajäseneksi Kai Helveranta. Työryhmän nimeäminen on osin vielä kesken ja sitä tarvittaessa laajennetaan asiantuntijajäsenillä tai yhteistyökumppanien edustajilla. Myös Kuopion kaupungilta kysytään jäsentä työryhmän. Työryhmän puheenjohtajana on Kirsimarja Metsävainio ja sen tavoitteena on kehittää simulaatio-opetusta tarjoavien eri yksiköiden välistä moniammatillista opetuksen yhteistyötä. Toivottavasti tämä yritys ei jää vain yhdeksi innovatiiviseksi kokeiluksi, vaan siitä muodostuu oikeasti yhteistoiminnallinen alueellinen toiminta- ja tukiverkosto.

Toukokuussa pidettiin simulaatiokeskuksen avoimet ovet, jossa vierailijoita kävi Savonia AMKn eri yksiköistä, eri alojen esimiehiä, asiantuntijoita ja opettajia yliopistolta, kysiltä ja sakkystä sekä lähialueen terveysalan monista organisaatioista. Pitkin kevättä on järjestetty keskuksen useita esittelyjä ja mieluusti edelleen järjestetään asiasta kiinnostuneille. Esittelyissä on tullut sellainen tuntuma, että simulaatio-oppimisesta ollaan erittäin kiinnostuneita ja se koetaan hyväksi työelämän kouluttautumistavaksi. Tulevaisuudessa Svoniassa myydään simulaatio-ohjaajakoulutusta, joka mahdollistaa yritysten itsenäisen tilojen käytön. Lisäksi koulutusta on tarjolla muun muassa ensihoitoon, perioperatiiviseen hoitoon ja peruselintoimintojen arviointiin. Koulutustoiveita on myös mahdollista esittää räätälöimistä varten.

Hankkeen henkilöstöä osallistui SESAM verkoston kokoukseen Puolassa Poznanissa. Projektiryhmän postereiden Mentoring supporting simulation facilitation ja Fostering simulation pedagogy to enhance safety in perioperativie nursing avulla jaettiin tietoa hankkeissamme luoduista hyvistä käytänteistä ja toiminnoista sekä Savonia-amk:n ja Pohjois-Savon liiton osaamisesta. SESAM kokouksessa tuli esiin se, että kun simulaatiopedagogiikka on ohjaajalla hallussa ja oppijat ovat pedagogisesti tottuneet simulaatioihin, voidaan simulaatioissa käsitellä aikaisempaa rohkeammin virheitä. Eräs mahdollisuus on tuottaa virheellisistä toiminnoista simulaatiotapauksia, joissa oppijoiden tehtävänä on oppia tunnistamaan virheitä, analysoimaan niitä ja kehittämään sellaisia toimintatapoja, joilla virheitä voidaan ehkäistä. Olisi myös tarpeen yhä enemmän luoda virheiden ehkäisyyn liittyviä ei-kiireellisiä simulaatioharjoituksia, joiden avulla opitaan hyvää työn suunnittelua, toiminnan arviointia ja yhteistyön pulmien ratkaisua.

Simulaatio-opetuksessa tarkkailevien opiskelijoiden aktivointi on yksi tulevaisuuden haasteista. Jatkossa esim. Savoniassa opiskelijaryhmät tulevat olemaan suuria ja on käytettävä monenlaisia keinoja opiskelijoiden aktiivoimiseksi; esimekiksi vuorovaikutukselliset sosiaalisen median sovellukset mahdollistavat opiskelijoiden osallistumisen vaikkapa opiskelijoiden omien älypuhelimien tai oppilaitoksen käytössä olevien iPadien tms. avulla. Simulaatioita voitaneen käyttää jatkossa oppimisen edistämisen lisäksi aikaisempaa enemmän myös oppimisen arvioinnissa esim. Osce-kriteereiden keinoin. Suomessa ensihoidon opiskelijoiden osamisen arviointia on kehitetty valtakunnallisesti ensihoidon amk-verkostossa. Sesam-konferenssissa huomasimme, että voimme olla ylpeitä kotimaisista aikaansaannoksista, sillä useissa maissa ollaan vasta kehittämässä valtakunnallisia kriteereitä opiskelijoiden arviointiin. Suomessakin tosin on kehitettävää esim. sairaanhoitajakoulutuksen osaamisen arvioinneissa.

Kesällä ladataan akkuja ja haudutellaan hiljaisesti ideoita toiminnan sujuvoittamiseksi – vallankin kun lämpöä ja aurinkoa ei tarvitse simuloida. Pidetään yhteyksiä ja vaihdetan kuulumisia ympäri Suomen. Tervetuloa käymään Savonian simulaatiokeskuksessa!

Marja s-l

Simulaatiokeskuksen rakentaminen etenee Savoniassa

Kesälomien aikana saatiin vihdoin päätös tulevan simulaatiokeskuksen sijainnista. Simulaatiokeskus  rakennetaan Microkatu 1 D siiven  4 kerrokseen.  Terveysalan Kuopion koulutusyksikkö tulee myös siirtymään kokonaisuudessaan Microkadulle vuoden 2014 alkuvuoden aikana ja siten terveysalan opetuksessa simulaatiotilojen käyttö tulee olemaan vaivatonta ja pääsy tiloihin helppoa.

Simulaatiokeskuksen tiloja joudutaan tiivistämään alkuperäisestä suunnitelmasta, kuten nykyään on aika yleistä tilojen kalleuden takia. Silti saamme kolme toimintatilaa, joiden varustuksen hankintaa olemme elo-syyskuun aikana työstäneet. Hankimme kolme eri tasoista aikuista simulaattoria, yhden synnyttävän  simulaattorin  ja kaksi lapsi simulaattoria. Tällä hetkellä simulaattoreiden hankintakriteerit ovat selkiytyneet ja laitamme tarjouspyynnön Hilma hankintarenkaaseen näillä näkymin lokakuun alussa.

Simulaatiokeskukseen tulee myös terveysalan koulutuksen taitopajat. Taitopajatiloja voidaan käyttää tarvittaessa myös simulaatioiden jälkipuintitiloina. Tavoitteena on, että nykyaikainen av-tekniikka mahdollistaa tarvittaessa simulaatio-opetustapahtumien seuraamisen ja siten myös jälkipuinnin joustavasti useissa eri tiloissa kampuksen alueella. Tämä on tärkeää siksi, että emme vielä voi ennakoida miten usein tarvitsemme suurta, eli yli 30 henkilön tilaa jälkipuintia varten. Mitä kaikkea muutakin tulevaisuus tuo simulaatioiden ja jälkipuinnin osalta, on vaikeaa tässä vaiheessa ennustaa. Siksi melko laajat av-valmiudet ovat tärkeitä.

Syyskuun alussa jouduimme muuttamaan Microkadulla toimineen väliaikaisen simulaatiotilan jälleen uuteen tilaan, koska nykyisten tilojen remontointi alkaa syyskuun loppupuolella. Tällä hetkellä käytössä on yksi väliaikainen simulaatiotila ja yksi potilassimulaattori. Tila onkin ahkerassa käytössä koko syksyn hoito-, kätilö- ja ensihoitotyön koulutusohjelmien erilaisissa simulaatiotilanteissa.

SIMULA-hankkeen rinnalla kulkevassa Simupeda-hankkeessa on syyskuun aikana meneillään simulaatio-ohjaajakoulutus, johon osallistuu 23 koulutettavaa Savoniasta, Savon koulutuskuntayhtymästä ja KYSistä.  Tämän rinnakkaishankeen avulla saamme tulevaan simulaatiokeskukseen eri alojen simulaatio-ohjaaja koulutuksen käyneitä kouluttajia aloittamaan uuden simulaatiopedagogiikan soveltamista Kuopiossa. Näillä näkymin simulaattoreiden hankintapäätös tehdään tämän vuoden loppuun mennessä ja simulaatiokeskuksen käyttöönotto ajoittuu helmikuulle 2014.

Arja Kemiläinen ja Marja Silén-Lipponen

Kokemuksia simulaatioista Savoniassa ajassa ennen simulaatiokeskusta

Savonia ammattikorkeakoulun yhtymävaltuusto päätti 19.6.2013, että Microkadun kampukselle rakennetaan ja varustetaan Savonian simulaatiotilat. Näin ollen simulaatiohanke pääsee taas etenemään ja uudet simulaatiotilat saataneen vuoden 2014 alussa.

Vaikka simulaatiotilat eivät vielä olekaan käytettävissä, on simulaatio-opetusta käynnistetty opintojaksoissa jo reilun puolentoista vuoden ajan. Yksi luokka on sisustettu ja ”välineistetty” simulaatioharjoituksiin sopivaksi simulaattorin ja debriefing –järjestelmän avulla. Näin hankkeen henkilöstö on jo suuntautunut kohden tulevaa simulaatiokeskusta ja saanut mahdollisuuden harjoitella aikaisempaa autenttisempaa opetusta.

 
Simulaatioharjoituksia on pidetty muun muassa kätilöiden sektio- sekä terveydenhoitajien, kätilöiden ja sairaanhoitajien hoitotyön toimintojen ja perioperatiivisen hoitotyön opetuksessa. Harjoituksissa on kokeiltu muun muassa elektiivisen- ja päivystyspotilaan vastaanottoa osastolla, anestesian aloitukseen liittyviä toimintoja, leikatun potilaan kotiuttamista, elektiivisen ja päivystyssection valmistelua, muistisairaan sekä tajuttoman potilaan kohtaamista ja hoitoa, elvytyksen aloitusta ja kuolevan potilaan omaisten kohtaamista. Lisäksi simulaatioharjoitukset ovat jatkuneet jo totutusti ensihoidon koulutusohjelmassa perus- että erikoistumisopinnoissa. Simulaatioharjoituksia on toteutettu simulaattorin sijasta myös käyttämällä potilaana elävää henkilöä. Kun potilaan roolissa on toinen opettaja, hän voi omalla toiminnallaan ja kysymyksillään ohjata ja auttaa opiskelijoita oikeaan suuntaan harjoituksen aikana. Tämä on lisännyt autenttisuutta etenkin haastattelu- ja ohjaustilanteissa.

 
Kokemusten perusteella simulaatio-opetus ja -oppiminen ovat tulleet jäädäkseen. Opiskelijat ja opettajat ovat kokeneet simulaatio-opetuksen mielekkääksi tavaksi opiskella ja opettaa hoitotyön toimia ja vuorovaikutusta. Harjoituksissa yhdistyvät teoriatieto ja kädentaidot käytännön toimintaan, jolloin opiskelijoille muodostuu selkeä käsitys opiskeltavista asioista. Myös harjoittelupaikoista on tullut positiivista palautetta opiskelijoiden toiminnasta; tilanteet, joita on harjoiteltu simulaatioissa, ovat ohjatussa harjoittelussa onnistuneet aikaisempaa paremmin ja orientoituminen työtehtäviin sujuvammin.

 
SIMULA-hanke on tehnyt kiinteästi yhteistyötä rinnalla kulkevan Simupeda hankkeen kanssa. Yhteistyössä on pilotoitu opettajien kouluttamista simulaatiopedagogiikkaan ja suunniteltu simulaatio-ohjaajakoulutusta sosiaali- ja terveysalan opettajille sekä toisille alalla työskenteleville. Lisää tietoa löytyy Simupedan blogista.(http://simupeda.wordpress.com)
Nyt, kun lopullisten simulaatiotilojen valmistuminen on ottanut askeleen eteenpäin, jäämme luottavaisin mielin kesälomille ja odottamaan syksyä, jolloin simulaatioharjoitukset taas käynnistyvät elokuun puolesta välistä alkaen.

Lämmintä ja aurinkoista kesää kaikille terveisin Tommi ja Marja simula-projektiryhmän puolesta

SIMULA-hankkeen hidas mutta varma eteneminen

Simula-hankkeen projektiryhmä on aktiivisesti perehtynyt siihen, miten simulaatiotilat tulee varustaa. Ryhmä on myös selvillä siitä, millaiset simulaatiotilojen tulisi olla ja miten ne mahdollisesti tulisi sijoittaa suhteessa muihin alan yksiköihin ja organisaatioihin – ammattikorkeakoulun muihin tiloihin, sairaalan läheisyyteen, terveysalan muihin oppilaitoksiin. Tutustumiset sekä kansallisesti että kansainvälisesti erilaisiin simulaatiotiloihin ovat tuottaneet selkeän näkemyksen tilojen tarpeista, jotka vielä tarkentuvat SESAM kokouksessa Pariisissa kesäkuussa 2013.

SIMULA-hankkeen eteneminen on harmillisesti hidastunut merkittävästi Savonian uuteen kampukseen liittyvien hallinnollisten epäselvyyksien takia. Tilojen rakentamisen viivästyminen on johtanut siihen, että potilassimulaattoreiden ja muun simulaatiotiloissa tarvittavan laitteiston ja välineistön hankinta ei ole voinut edetä suunnitelmien mukaan. Yhteinen tahtotila SIMULA- ja SIMUPEDA projektiryhmissä sekä Savonia AMKn hallinnossa kuitenkin on, että kyseiset tilat tarvitaan mahdollisimman nopeasti.

Ensimmäinen suunnitelma oli, että Savonia AMKn uudet simulaatiotilat rakennetaan Kuopion yliopiston viereen Canthia kampuksen läheisyyteen. Kun todettiin, että kyseiset tilat ovat liian kalliit rakentaa, alkoi tilojen suunnittelu Microkadulle jo olemassa oleviin Technopoliksen vuokratiloihin. Ko. tilojen osalta tehdyistä päätöksistä valitettiin hallinto-oikeuteen ja siitä aiheutui toimintakielto oikeudellisen käsittelyn ajaksi. Hallinto-oikeuden päätöksen tultua tiedoksi maaliskuussa 2013 tilanne koko kampuksen ja siten myös simulaatiotilojen osalta tuli jälleen avoimeksi.

Nyt on tapahtunut käänne parempaan. Simulaatiotilojen suunnittelu etenee Savonian kuntayhtymän hallituksessa ja valtuustossa touko-kesäkuun aikana. Toiveissa on saada tieto simulaatiotilojen sijainnista viimeistään viikolla 25 vielä ennen juhannusta 2013.

Tilat siis saadaan ja varustetaan suunnitelmien mukaisesti, aikataulu vain viivästyen. Viivästymisen takia hankkeelle anotaan lisäaikaa vuodelle 2014. Lämpimän kesän paisteessa ja loman kynnyksellä, ei voi todeta muuta kuin että hittaasti hyvä vielä tullee!

Marja Silén-Lipponen